Medicatieveiligheid voor jou

Medicatieveiligheid voor jou

Bojan Nikolik

Bojan Nikolik6e jaars farmaciestudent
Onbekend

69expert mening(en) geschreven

Abilify

psychose / schizofrenie - antipsychotica Effectiviteit: 4

Aripiprazol (abilify)

Ziekte/aandoening waarvoor dit medicijn vaak wordt voorgeschreven

Schizofrenie

Korte omschrijving van deze ziekte/ziektebeeld

Schizofrenie is een psychische aandoening die wordt gekenmerkt door abnormaal sociaal en emotioneel gedrag en verstoorde denkprocessen. De aandoening uit zich met een verminderd vermogen om werkelijkheid van fantasie te onderscheiden met name in kortdurende episodes van gehoorshallucinaties, achterdochtige wanen, en niet samenhangende denkprocessen, oftewel psychoses.

Werking van dit medicijn

Aripiprazol is een atypisch antipsychoticum. Het reguleert de stofjes serotonine en dopamine in de hersenen die bij psychoses ontregeld zijn. Zolang het ingenomen wordt is er ook minder kans dat er opnieuw een psychose ontstaat.

Tips m.b.t. inname of toediening

Stop niet zomaar met het innemen van dit medicijn. Bij te vroeg stoppen of te snel afbouwen is er een grote kans dat de psychose terugkeert en dat er ontwenningsverschijnselen zijn. Grapefruit eten wordt ontraden omdat het de kan de bijwerkingen van aripiprazol kan verergeren.

Vaak optredende bijwerkingen

Slapeloosheid, rusteloosheid, bewegingstoornissen, sufheid en gevoelsafvlakking.

Tips m.b.t. deze bijwerkingen

De meeste bijwerkingen worden minder na verloop van tijd. Bewegingstoornissen zoals niet stil kunnen zitten, spiertrekkingen in het gezicht en spierstijfheid gaan in het algemeen snel over. Als u er na een paar dagen nog last van hebt van bewegingstoornissen bespreek dit dan met uw arts, misschien kan de dosering omlaag of wordt voor een ander middel gekozen. Gevoelsafvlakking is vaak pas na enige tijd merkbaar. Als u hier veel last aan ondervind, deel dit met de arts, wellicht dat de dosering aangepast kan worden.

Andere indicaties

Aripiprazol wordt tevens voor andere psychische aandoeningen voorgeschreven, met name bij onrust, tics, en manie bij bipolaire stoornis.

18-03-2015