Medicatieveiligheid voor jou

Medicatieveiligheid voor jou

Bojan Nikolik

Bojan Nikolik6e jaars farmaciestudent
Onbekend

69expert mening(en) geschreven

ADHD - psychostimulantia

ADHD

Veel voorkomende ziektebeeld in deze categorie

ADHD - psychostimulantia

Omschrijving van dit ziektebeeld

ADHD is een aandoening die dikwijls ontdekt wordt op een jonge leeftijd als bij kinderen leer- en gedragsproblemen duidelijk worden. Ze hebben bijvoorbeeld moeite om aan schoolwerk te beginnen of het af te maken omdat ze zich niet kunnen concentreren. De frustratie dat dingen niet lukken kan zich in somberheid, (faal)angst en agressie uiten. Daarnaast maakt hun buitensporige beweeglijkheid, het niet stil kunnen zitten en hun impulsiviteit dat ze heel moeilijk hanteerbaar worden voor leerkrachten en ouders. Vriendschappen met leeftijdsgenoten lijden ook hieronder en de kinderen kunnen in sociaal isolement terechtkomen.

Behandelingsmogelijkheden

Er zijn een aantal behandelmogelijkheden bij ADHD. Het zijn middelen die de werking van noradrenaline en/of dopamine in de hersenen versterken wat bij ADHD patiënten helpt met het vasthouden van de aandacht en concentratie. Een behandeling begint vaak met Ritalin. Indien dit niet goed werkzaam is of als er veel bijwerkingen worden ervaren kan een arts ook Strattera (atomoxetine) of Dexamfetamine voorschrijven.

Eerste keuze medicijn

Ritalin

Werking van dit medicijn

Ritalin (methylfenidaat) is het meest gebruikte medicijn voor ADHD. Onderzoek heeft aangetoond dat 70% van de kinderen met ADHD baat hebben wanneer er juist wordt behandeld hiermee. Echter, Ritalin werkt maar kort waardoor het van belang is om het 2-3 keer, verdeeld over de dag, in te nemen. Als er moeite is met het stipt innemen, is er ook de mogelijkheid om andere middelen te proberen die dezelfde werkzame stof bevatten maar dit langzaam gedurende de hele dag vrijgeven. Zie hiervoor Concerta, Equasym XL, en Medikinet. Houd ermee rekening dat alleen Ritalin volledig wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Tweede keuze medicijn

Strattera

Werking van dit medicijn

Strattera (atomoxetine) is een geneesmiddel die elke dag wordt ingenomen zodat een voldoende hoge spiegel van het medicijn in het bloed wordt verkregen. Het begint pas te werken na een aantal weken en werkt na 8 weken optimaal. Het effect is dus niet zoals Ritalin al na een paar dagen te merken maar laat even op zich wachten voordat met zekerheid gezegd kan worden of het helpt.

Derde keuze medicijn

Dexamfetamine

Werking van dit medicijn

Dexamfetamine is een middel wat in Amerika relatief veel wordt voorgeschreven en tegenwoordig ook steeds meer populariteit in Nederland wint als alternatief voor Ritalin. Sommige mensen die niet goed reageren op Ritalin of teveel bijwerkingen ervaren kunnen alsnog baat hebben bij Dexamfetamine.

Overige informatie van de expert

De medicamenteuze behandeling van ADHD en ADD gaat altijd gepaard met psychotherapie zodat er voldoende structuur en gedragsveranderingen worden aangeleerd. De geneesmiddelen kunnen de symptomen verminderen maar dienen vooral als hulpmiddel gebruikt te worden om beter mee te kunnen doen aan de psychotherapie, dagelijkse taken goed uit te kunnen voeren en structuur te creëren.

Naamgeving ADHD en ADD

ADHD (attention-deficit hyperactivity disorder), wordt in het Nederlands vertaald naar aandachtstoornis met hyperactiviteit. Het kan ook zijn dat hyperactiviteit niet op de voorgrond staat, dan spreekt men van ADD wat in grote lijnen op dezelfde manier behandeld wordt.

11-12-2014