Medicatieveiligheid voor jou

Medicatieveiligheid voor jou

Bojan Nikolik

Bojan Nikolik6e jaars farmaciestudent
Onbekend

69expert mening(en) geschreven

Carbamazepine

epilepsie Effectiviteit: 4

Carbamazepine

Ziekte/aandoening waarvoor dit medicijn vaak wordt voorgeschreven

Epilepsie

Korte omschrijving van deze ziekte/ziektebeeld

Bij epilepsie ontstaat er een soort elektrische kortsluiting in verschillende netwerken in de hersenen. Deze kortsluitingen kunnen over de hele hersenen of alleen in bepaalde gebieden voorkomen met verschillende verschijningsvormen van epilepsie tot gevolg. Zo zien we soms bij epilepsie een insult waarbij iemand het bewustzijn verliest en spiertrekkingen vertoont maar dit komt lang niet altijd voor.

Werking van dit medicijn

Bepaalde hersendelen zijn tijdens een epileptische aanval hyperactief. Anti-epileptica zoals carbamazepine zorgen ervoor dat de hersenactiviteit niet zodanig kan toenemen dat er een aanval optreed.

Tips m.b.t. inname of toediening

Bij misselijkheid de tabletten tijden of na het eten innemen. Drink/eet tijdens de behandeling geen grapefruit(sap) dit kan bijwerkingen verergeren. Alcohol gebruik wordt ontraden omdat de coördinatievermogen dubbelop nadelig wordt beïnvloed

Vaak optredende bijwerkingen

Sufheid/slaperigheid, maagdarmklachten, wazig zien, overgevoeligheid en zelden verstoring in het bloedbeeld.

Tips m.b.t. deze bijwerkingen

De meeste bijwerkingen worden minder binnen enkele dagen tot weken naarmate het lichaam aan het nieuwe middel went. Het helpt om bij maagdarmklachten de tabletten met wat eten in te nemen. In het begin van de behandeling is het beter om geen auto te rijden, zeker als nog bijwerkingen ervaart van het medicijn die van invloed zijn op het rijvermogen. Bespreek het met de arts als u weer auto wilt rijden. Als u jeuk en huiduitslag krijgt na aanvang van de behandeling bent u wellicht overgevoelig, geef dit door aan de arts en apotheek. Ernstige overgevoeligheid met zwelling in de gezicht en keel is zeldzaam maar ernstig, neem dan onmiddelijk contact op met de arts. Eveneens zeldzaam is een bloedbeeldafwijking met verminderde aanmaak van bloedcellen. Tijdens de behandeling wordt u hierop getest, maar als u toch last krijgt van herhaalde infecties of blaasjes in de mond, moet dit meteen worden vermeld aan de arts.

Overige informatie van de expert

Naast epilepsie wordt carbamazepine ook voorgeschreven bij aangezichtspijn, zenuwpijn en manische depressiviteit oftewel bipolaire stoornis.

19-07-2015