Medicatieveiligheid voor jou

Medicatieveiligheid voor jou

Bojan Nikolik

Bojan Nikolik6e jaars farmaciestudent
Onbekend

69expert mening(en) geschreven

Clozapine

psychose / schizofrenie - antipsychotica Effectiviteit: 5

Clozapine

Ziekte/aandoening waarvoor dit medicijn vaak wordt voorgeschreven

Schizofrenie

Korte omschrijving van deze ziekte/ziektebeeld

Schizofrenie is een psychische aandoening die wordt gekenmerkt door abnormaal sociaal en emotioneel gedrag en verstoorde denkprocessen. De aandoening uit zich met een verminderd vermogen om werkelijkheid van fantasie te onderscheiden met name in kortdurende episodes van gehoorshallucinaties, achterdochtige wanen, en niet samenhangende denkprocessen, oftewel psychoses.

Werking van dit medicijn

Clozapine is een atypisch antipsychoticum. Het remt de effecten van o.a. de stofjes serotonine en dopamine in de hersenen waardoor onrust en de symptomen van een psychose afnemen. Het is een zeer effectief middel, maar kan een zeldzame maar ernstige bloedbeeldafwijking veroorzaken waardoor het alleen wordt voorgeschreven als andere middelen niet goed werken.

Tips m.b.t. inname of toediening

Stop niet zomaar met het innemen van dit medicijn. Bij te vroeg stoppen of te snel afbouwen is er een grote kans dat de psychose terugkeert en dat er ontwenningsverschijnselen zijn.

Vaak optredende bijwerkingen

Gewichtstoename, sufheid/slaperigheid, speekselvloed en zeldzaam bloedafwijkingen.

Tips m.b.t. deze bijwerkingen

Gewichtstoename en een verhoogd eetlust komt veel voor met dit middel, daarom is het van belang om extra op uw dieet te letten. De sufheid of vermoeidheid vermindert na verloop van tijd als u aan het middel gewend raakt. In minder dan 1% van de mensen ontstaat een gevaarlijke bloedbeeldafwijking die je vatbaar maakt voor infecties. Om te zorgen dat dit niet gebeurd wordt er periodiek een bloedonderzoek gedaan. Het is nog wel van belang om onverklaarbare koorts en keelpijn meteen bij de arts te melden.

Andere indicaties

Clozapine wordt tevens voor andere psychische aandoeningen voorgeschreven. Dit zijn met name manie, onrust en depressie.

22-03-2015