Medicatieveiligheid voor jou

Medicatieveiligheid voor jou

Bojan Nikolik

Bojan Nikolik6e jaars farmaciestudent
Onbekend

69expert mening(en) geschreven

Haloperidol

psychose / schizofrenie - antipsychotica Effectiviteit: 5

Haloperidol bij schizofrenie en psychose

Ziekte/aandoening waarvoor dit medicijn vaak wordt voorgeschreven

Schizofrenie

Korte omschrijving van deze ziekte/ziektebeeld

Schizofrenie is een psychische aandoening die wordt gekenmerkt door abnormaal sociaal en emotioneel gedrag en verstoorde denkprocessen. De aandoening uit zich met een verminderd vermogen om werkelijkheid van fantasie te onderscheiden met name in kortdurende episodes van gehoorshallucinaties, achterdochtige wanen, en niet samenhangende denkprocessen, oftewel psychoses.

Werking van dit medicijn

Bij psychose en schizofrenie is er teveel van het stofje dopamine in de hersenen aanwezig. Haloperidol gaat de werking van dopamine tegen waardoor de symptomen van de psychose minder worden of geheel verdwijnen. Bij langdurig gebruik bijvoorbeeld bij schizofrenie is er minder kans dat een psychose opnieuw ontstaat.

Vaak optredende bijwerkingen

Sufheid/moeheid en bewegingstoornissen zoals niet stil kunnen zitten, spiertrekkingen in het gezicht en stijfheid in de spieren.

Tips m.b.t. deze bijwerkingen

Sufheid of moeheid gaat meestal over als je aan het middel gewend bent, maar ga in het begin van de behandeling niet autorijden. Bewegingstoornissen gaan meestal pas over als je stopt met de behandeling. Als je er na een paar dagen nog last van hebt, ga dan naar de arts. Die zal indien nodig de dosering verlagen, een ander middel kiezen, of een middel tegen de bijwerkingen geven.

Overige informatie van de expert

Stop niet zomaar met het innemen van dit medicijn. Bij te vroeg stoppen of te snel afbouwen is er een grote kans dat de psychose terugkeert en dat er ontwenningsverschijnselen zijn.

Andere indicaties

Er zijn tal van andere indicaties waar artsen dit middel voorschrijven zoals tics, manie en delier. Deze aandoeningen hebben ook (bijna) allemaal te maken met een teveel aan dopamine in verschillende gebieden van de hersenen.

12-03-2015