Medicatieveiligheid voor jou

Medicatieveiligheid voor jou

Bojan Nikolik

Bojan Nikolik6e jaars farmaciestudent
Onbekend

69expert mening(en) geschreven

Imipramine

depressie - antidepressiva tca Effectiviteit: 4

Imipramine

Ziekte/aandoening waarvoor dit medicijn vaak wordt voorgeschreven

Depressie

Korte omschrijving van deze ziekte/ziektebeeld

Een depressie is een psychiatrische aandoening die zich kenmerkt met aanhoudende neerslachtigheid en verlies van levenslust. Het gaat vaak gepaard met piekeren en overmatige bezorgdheid, angst, slaapstoornissen, vermoeidheid, en verlies van belangstelling of genoegen. Verschillende oorzaken kunnen ten grondslag van een depressie liggen, maar het wordt veelal in verband gebracht met onder andere een afname van bepaalde stoffen (neurotransmitters) zoals serotonine in de hersenen.

Werking van dit medicijn

Imipramine werkt bij depressie en angststoornissen door de hoeveelheid van serotonine en noradrenaline in de hersenen te verhogen door de afbraak van deze stofjes te remmen.

Tips m.b.t. inname of toediening

Vanwege de sederende werking heeft s’avonds innemen de voorkeur. Als de dosering echter hoger is dan 150mg wordt ook wel aangeraden om het te verdelen over de dag om op die manier eventuele bijwerkingen te verminderen.

Vaak optredende bijwerkingen

Droge mond, sufheid/slaperigheid, obstipatie en moeilijk kunnen plassen, hart- en vaat effecten zoals versnelde hartslag en duizeligheid door een lage bloeddruk.

Tips m.b.t. deze bijwerkingen

De meeste bijwerkingen, ook die die met het hart te maken hebben zijn vooral in de eerste weken merkbaar en gaan over naarmate het lichaam aan het middel went. Een droge mond kan vervelend zijn, maar is te verhelpen door kauwgom te kauwen om de speekselaanmaak te stimuleren. Lage bloeddruk waardoor u duizelig kan worden ontstaan ontstaat met name bij te snel opstaan, houd hier rekening mee. Echter, als u last krijgt van ernstige bijwerkingen zoals blijvende snelle hartslag, duizeligheid ongerelateerd aan opstaan uit een liggende posite of flauwvallen is het wel van belang om de arts te waarschuwen.

Overige informatie van de expert

Dit middel kan vervelende ontwenningsverschijnselen geven bij te snel stoppen. Bouw daarom het gebruik af aan de hand van instructies van een arts.

Andere indicaties?

Imipramine wordt vaak voorgeschreven bij depressie, angst en paniekstoornissen, maar ook welleens bij nachtelijk bedplassen, zenuwpijn en narcolepsie.

15-04-2015