Medicatieveiligheid voor jou

Medicatieveiligheid voor jou

Bojan Nikolik

Bojan Nikolik6e jaars farmaciestudent
Onbekend

69expert mening(en) geschreven

Lamotrigine

epilepsie Effectiviteit: 4

Lamotrigine

Ziekte/aandoening waarvoor dit medicijn vaak wordt voorgeschreven

Epilepsie

Korte omschrijving van deze ziekte/ziektebeeld

Bij epilepsie ontstaat er een soort electrische kortsluiting in verschillende netwerken in de hersenen. Deze kortsluitingen kunnen over de hele hersenen of alleen in bepaalde gebieden voorkomen met verschillende verschijningsvormen van epilepsie tot gevolg. Zo zien we soms bij epilepsie een insult waarbij iemand het bewustzijn verliest en spiertrekkingen vertoont maar dit komt lang niet altijd voor.

Werking van dit medicijn

Lamotrigine werkt op meerdere manieren om de de electrische en chemische geleiding van impulsen in de hersenen te stabiliseren. Het effect is met name gericht op het afremmen bepaalde ion-kanalen en daarmee afgifte van de neurotransmitter glutamaat.

Tips m.b.t. inname of toediening

De dosering lamotrigine wordt langzaam verhoogd om bijwerkingen te vermijden. Orodispergeerbare “kauwtabletten” kunnen gekauwd, opgelost in water, of gewoon doorgeslikt worden.

Vaak optredende bijwerkingen

Huiduitslag, slaperigheid/sufheid, droge mond, hoofdpijn.

Tips m.b.t. deze bijwerkingen

Huiduitslag, waarop de kans het grootst is binnen de eerste aantal weken, komt minder vaak voor als het langzaam wordt opgebouwd. Daarnaast kunt u ook overgevoelig zijn dus als u uitslag merkt, neem toch altijd contact op met de arts. Slaperigheid en sufheid wordt na wennen aan het medicijn minder, en het kan helpen om bij 1 tablet per dag deze voor het slapen in te nemen en bij 2 of meer tabletten per dag de dosering te verdelen over de dag. Heeft u erg last van een droge mond dan kan kan kauwgom helpen om de speekselaanmaak te verhogen.

Overige informatie van de expert

Lamotrigine wordt ook wel gebruikt bij bipolaire stoornis en zenuwpijn.

04-05-2015