Medicatieveiligheid voor jou

Medicatieveiligheid voor jou

Bojan Nikolik

Bojan Nikolik6e jaars farmaciestudent
Onbekend

69expert mening(en) geschreven

Moclobemide

depressie - antidepressiva mao-remmers Effectiviteit: 4

Moclobemide

Ziekte/aandoening waarvoor dit medicijn vaak wordt voorgeschreven

Depressie

Korte omschrijving van deze ziekte/ziektebeeld

Een depressie is een psychiatrische aandoening die zich kenmerkt met aanhoudende neerslachtigheid en verlies van levenslust. Het gaat vaak gepaard met piekeren en overmatige bezorgdheid, angst, slaapstoornissen, vermoeidheid, en verlies van belangstelling of genoegen. Verschillende oorzaken kunnen ten grondslag van een depressie liggen, maar het wordt veelal in verband gebracht met onder andere een afname van bepaalde stoffen (neurotransmitters zoals serotonine) in de hersenen

Werking van dit medicijn

Moclobemide is een MAO-remmer. Het werkt tegen depressie door de afbraak van serotonine en andere neurotransmitters in de hersenen af te remmen.

Tips m.b.t. inname of toediening

De doseringen verdelen over de dag en met eten innemen om bijwerkingen te verminderen. Zoals bij andere antidepressiva is de werking pas na 2-4 weken merkbaar.

Vaak optredende bijwerkingen

Slaapstoornissen (niet in slaap kunnen vallen of niet kunnen doorslapen), duizeligheid, hoofdpijn en droge mond.

Tips m.b.t. deze bijwerkingen

Als de slaap nadelig wordt beinvloed kan worden geprobeerd om laatste tablet niet te laat op de dag in te nemen. Duizeligheid komt vooral voor als u te snel opstaat, hier kunt u dus op letten. Bij een droge mond helpt kauwgom om de speekselaanmaak te stimuleren. Zorg daarnaast wel goed voor uw gebit omdat een droge mond de kans op caries verhoogd. Overigens zijn de meeste bijwerkingen in het eerste week het meest merkbaar en worden na verloop van tijd minder.

23-04-2015