Medicatieveiligheid voor jou

Medicatieveiligheid voor jou

Bojan Nikolik

Bojan Nikolik6e jaars farmaciestudent
Onbekend

69expert mening(en) geschreven

Olanzapine

psychose / schizofrenie - antipsychotica Effectiviteit: 5

Olanzapine (Zyprexa)

Ziekte/aandoening waarvoor dit medicijn vaak wordt voorgeschreven

Schizofrenie

Korte omschrijving van deze ziekte/ziektebeeld

Schizofrenie is een psychische aandoening die wordt gekenmerkt door abnormaal sociaal en emotioneel gedrag en verstoorde denkprocessen. De aandoening uit zich met een verminderd vermogen om werkelijkheid van fantasie te onderscheiden met name in kortdurende episodes van gehoorshallucinaties, achterdochtige wanen, en niet samenhangende denkprocessen, oftewel psychoses.

Werking van dit medicijn

Olanzapine is een atypisch antipsychoticum. Het remt de effecten van o.a. de stofjes serotonine en dopamine in de hersenen waardoor onrust en de symptomen van een psychose afnemen. Zolang het ingenomen wordt is er minder kans dat er opnieuw een psychose ontstaat.

Tips m.b.t. inname of toediening

Stop niet zomaar met het innemen van dit medicijn. Bij te vroeg stoppen of te snel afbouwen is er een grote kans dat de psychose terugkeert en dat er ontwenningsverschijnselen zijn.

Vaak optredende bijwerkingen

Gewichtstoename, sufheid/slaperigheid, verminderde libido en bewegingstoornissen.

Tips m.b.t. deze bijwerkingen

Gewichtstoename en een verhoogd eetlust komt veel voor met dit middel, daarom is het van belang om extra op uw dieet te letten. De sufheid of vermoeidheid vermindert na verloop van tijd als u aan het middel gewend raakt. Eventuele bewegingstoornissen zoals niet stil kunnen zitten, spiertrekkingen in het gezicht of spierstijfheid gaan snel over. Als u er na een paar dagen nog last van hebt bespreek dit dan met uw arts, misschien kan de dosering omlaag of wordt er een ander middel gekozen.

Overige informatie van de expert

Olanzapine wordt tevens voor andere psychische aandoeningen voorgeschreven. Dit zijn met name manie, onrust, tics en posttraumatische stressstoornis.

18-03-2015