Medicatieveiligheid voor jou

Medicatieveiligheid voor jou

Bojan Nikolik

Bojan Nikolik6e jaars farmaciestudent
Onbekend

69expert mening(en) geschreven

Orap

psychose / schizofrenie - antipsychotica Effectiviteit: 5

Pimozide (Orap)

Ziekte/aandoening waarvoor dit medicijn vaak wordt voorgeschreven

Schizofrenie

Korte omschrijving van deze ziekte/ziektebeeld

Schizofrenie is een psychische aandoening die wordt gekenmerkt door abnormaal sociaal en emotioneel gedrag en verstoorde denkprocessen. De aandoening uit zich met een verminderd vermogen om werkelijkheid van fantasie te onderscheiden met name in kortdurende episodes van gehoorshallucinaties, achterdochtige wanen, en niet samenhangende denkprocessen, oftewel psychoses.

Werking van dit medicijn

Bij psychose en schizofrenie is er teveel van het stofje dopamine in de hersenen aanwezig. Pimozide gaat de werking van dopamine tegen waardoor de symptomen van de psychose minder worden of geheel verdwijnen. Bij langdurig gebruik bijvoorbeeld bij schizofrenie is er minder kans dat een psychose opnieuw ontstaat.

Tips m.b.t. inname of toediening

Vermijd grapefruit en grapefruitsap, het kan de bijwerkingen verergeren. Stop niet zomaar met het innemen van dit medicijn. Bij te vroeg stoppen of te snel afbouwen is er een grote kans dat de psychose terugkeert en dat er ontwenningsverschijnselen zijn.

Vaak optredende bijwerkingen

Bewegingstoornissen zoals niet stil kunnen zitten, spiertrekkingen in het gezicht en stijfheid in de spieren. Afvlakking van emoties.

Tips m.b.t. deze bijwerkingen

Bewegingstoornissen gaan meestal pas over als je stopt met de behandeling. Als je er na een paar dagen nog last van hebt bespreek dit dan met de arts, wellicht dat er antipsychoticum uit een andere klasse wordt gekozen. Emotionele afvlakking is inherent aan de werking van het middel, en de meeste mensen raken hier gewend aan. Bespreek het met de arts als het erg storend is. Sufheid of moeheid is vooral in het begin een probleem, dus ga niet autorijden zolang je hier last van hebt.

Andere indicaties?

Dit middel wordt dikwijls voor andere indicaties voorgeschreven, zoals tics, autisme, manie en onrust.

31-03-2015