Medicatieveiligheid voor jou

Medicatieveiligheid voor jou

Bojan Nikolik

Bojan Nikolik6e jaars farmaciestudent
Onbekend

69expert mening(en) geschreven

Psychose / schizofrenie - antipsychotica

Schizofrenie en Psychose

Veel voorkomende ziektebeeld in deze categorie

Psychose / schizofrenie - antipsychotica

Omschrijving van dit ziektebeeld

Schizofrenie is een psychische aandoening die wordt gekenmerkt door abnormaal sociaal en emotioneel gedrag en verstoorde denkprocessen. De aandoening uit zich vaak met een verminderd vermogen om werkelijkheid van fantasie te onderscheiden vanwege gehoorshallucinaties, achterdochtige (paranoïde) wanen, en niet samenhangende denkprocessen. De symptomen worden onderaan nader toegelicht.

Behandelingsmogelijkheden

De geneesmiddelen die worden voorgeschreven voor schizofrenie worden onderverdeeld in de klassieke en atypische antipsychotica. Beide soorten werken in het algemeen even goed tegen de symptomen van psychose en schizofrenie. Het grootste verschil tussen de verschillende middelen is de soort bijwerkingen die ze kunnen veroorzaken. De klassieke antipsychotica geven vaker beweginsstoornissen, waar de atypische eerder aanleiding geven tot gewichtstoename en andere metabole afwijkingen.

Overige informatie van de expert

Schizofrenie wordt vaak opgemerkt in adolescenten en jong volwassenen die voor het eerst een psychose meemaken, hoewel er jaren daarvoor al voortekens kunnen zijn voor een aankomende psychose zoals veranderingen in gevoelens, gedachten en waarneming.

Wat zijn de symptomen?

Mensen die aan schizofrenie lijden hebben één of meerdere psychosen doorgemaakt. Dit is veelal een traumatische ervaring die wordt gekenmerkt door een plotselinge verslechtering van symptomen. Hierbij staan hallucinaties, wanen, en chaotisch denken en spreken op de voorgrond. Dit worden ook wel de “positieve symptomen” van schizofrenie worden genoemd. De “negatieve symptomen” daarentegen omvatten emotionele stoornissen, zoals het niet reageren-, of juist te fel reageren op andere mensen, en het moeilijker kunnen uitvoeren van cognitieve taken door een verslechterde geheugen of aandachtsproblemen. Daarnaast wordt ook vaak een verergering gezien van depressieve gevoelens en angst waardoor iemand in sociaal isolement terecht kan komen. Antipsychotica zijn normaalgesproken goed werkzaam tegen de positieve symptomen, en afhankelijk van de persoon wisselend effectief tegen de negatieve symptomen. Daarom gaat de behandeling altijd samen met psychosociale training.

16-03-2015