Medicatieveiligheid voor jou

Medicatieveiligheid voor jou

Bojan Nikolik

Bojan Nikolik6e jaars farmaciestudent
Onbekend

69expert mening(en) geschreven

Risperidon

psychose / schizofrenie - antipsychotica Effectiviteit: 5

Risperidon

Ziekte/aandoening waarvoor dit medicijn vaak wordt voorgeschreven

Schizofrenie

Korte omschrijving van deze ziekte/ziektebeeld

Schizofrenie is een psychische aandoening die wordt gekenmerkt door abnormaal sociaal en emotioneel gedrag en verstoorde denkprocessen. De aandoening uit zich met een verminderd vermogen om werkelijkheid van fantasie te onderscheiden met name in kortdurende episodes van gehoorshallucinaties, achterdochtige wanen, en niet samenhangende denkprocessen, oftewel psychoses.

Werking van dit medicijn

Risperidon is een atypisch antipsychoticum. Het remt de effecten van de stofjes serotonine en dopamine in de hersenen waardoor onrust en de symptomen van een psychose afnemen. Zolang het ingenomen wordt is er minder kans dat er opnieuw een psychose ontstaat.

Tips m.b.t. inname of toediening

Stop niet zomaar met het innemen van dit medicijn. Bij te vroeg stoppen of te snel afbouwen is er een grote kans dat de psychose terugkeert en dat er ontwenningsverschijnselen zijn.

Vaak optredende bijwerkingen

Sufheid/slaperigheid, bewegingstoornissen, gewichtstoename. Bij vrouwen kan de menstruatie uitblijven.

Tips m.b.t. deze bijwerkingen

De sufheid of vermoeidheid gaat meestal na een paar weken over als u aan het middel gewend raakt. Meestal gaan bewegingstoornissen zoals niet stil kunnen zitten, spiertrekkingen in het gezicht en spierstijfheid snel over. Als u er na een paar dagen nog last van hebt bespreek dit met uw arts, misschien kan de dosering omlaag of wordt een ander middel gekozen. Gewichtstoename en een verhoogd eetlust blijft zolang het middel wordt ingenomen, daarom is het van belang om extra op uw dieet te letten. Als deze bijwerking heel storend is, kan de arts wellicht een ander middel voorschrijven. Bij een deel van de vrouwen blijft de menstruatie uit maar komt weer terug als het middel wordt gestopt.

Andere indicaties

Risperidon wordt tevens voor andere psychische aandoeningen voorgeschreven. Dit zijn met name manie, onrust, dementie, tics, dwangstoornissen en posttraumatische stressstoornis.

14-03-2015