Medicatieveiligheid voor jou

Medicatieveiligheid voor jou

Bojan Nikolik

Bojan Nikolik6e jaars farmaciestudent
Onbekend

69expert mening(en) geschreven

Wellbutrin XR

verslavingsziekten Effectiviteit: 3

Bupropion (Wellbutrin)

Ziekte/aandoening waarvoor dit medicijn vaak wordt voorgeschreven

Depressie

Korte omschrijving van deze ziekte/ziektebeeld

Een depressie is een psychiatrische aandoening die zich kenmerkt met aanhoudende neerslachtigheid en verlies van levenslust. Het gaat vaak gepaard met piekeren en overmatige bezorgdheid, angst, slaapstoornissen, vermoeidheid, en verlies van belangstelling of genoegen. Verschillende oorzaken kunnen ten grondslag van een depressie liggen, maar het wordt veelal in verband gebracht met onder andere een afname van bepaalde stoffen (neurotransmitters) zoals serotonine in de hersenen.

Werking van dit medicijn

Wellbutrin werkt bij depressie door de hoeveelheid van de neurotransmitter noradrenaline in de hersenen te verhogen. Daardoor kan het ook activerend werken en in geval van ADHD de concentratie verbeteren.

Tips m.b.t. inname of toediening

De tabletten mogen niet gebroken of gekauwd worden omdat er een mechanisme in zit waardoor de stof langzaam wordt afgegeven. Bij een maal daags gebruik is het aan te raden om de tablet in de ochtend in te nemen vanwege slapeloosheid die kan optreden bij Wellbutrin.

Vaak optredende bijwerkingen

Slapelossheid, nervositeit, hoofdpijn, maagdarmklachten, oorsuizen en allergische uitslag op de huid.

Tips m.b.t. deze bijwerkingen

De meeste bijwerkingen zijn het meest uitgesproken in het begin van de behandeling. Na enkele dagen tot weken wordt eventuele slapeloosheid, nervositeit, hoofdpijn, en maagdarmklachten minder. Oorsuizen kan ook overgaan, maar dit kunt u beter bespreken met de huisarts als het na enkele dagen niet verdwijnt. Als u jeukende uitslag soms met bultjes op de huid merkt bent u mogelijk allegisch voor dit middel. Raadpleeg dan een arts want bij een allergie kan de reactie mogelijk steeds erger worden en waarschijnlijk moet u met het middel stoppen.

Overige informatie van de expert

Wellbutrin wordt naast depressie ook voor ADHD/ADD gebruikt, het verschil met veel andere ADHD medicatie is dat dit medicijn constant werkt en veelal minder frequent ingenomen hoeft te worden.

06-05-2015