Hét onafhankelijke platform voor het delen van ervaringen met medicijnen

Hét onafhankelijke platform voor het delen van ervaringen met medicijnen

Bojan Nikolik

Bojan Nikolik6e jaars farmaciestudent
Onbekend

69expert mening(en) geschreven

Levodopa - Carbidopa

parkinson Effectiviteit: 5

Levodopa

Ziekte/aandoening waarvoor dit medicijn vaak wordt voorgeschreven

Ziekte van Parkinson

Korte omschrijving van deze ziekte/ziektebeeld

Parkinson's is een neurologische aandoening die veelal maar niet uitsluitend op hogere leeftijd voorkomt. Een vermindering in de aantal functionerende hersencellen die de verantwoordelijk zijn voor de beweging zorgt voor moeite met mobiliteit. Kenmerkend hiervoor is een moeilijke loopgang, tremor (trillen van een hand), en verstijving van de spieren.

Werking van dit medicijn

Bewegingen worden gestuurd door hersencellen die het stofje dopamine gebruiken om signalen over te brengen. Wanneer deze cellen niet meer goed functioneren zoals bij de ziekte van Parkinson kan dopamine worden aangevuld door een medicijn als Levodopa. Carbidopa wordt aan de tabletten toegevoegd om ervoor te zorgen dat levodopa niet te snel door het lichaam wordt afgebroken.

Tips m.b.t. inname of toediening

De tabletten dienen voor een goede opname van levodopa op een lege maag ingenomen te worden. Dus minimaal een half uur voor het eten of een uur na het eten.

Vaak optredende bijwerkingen

Duizeligheid, slaperigheid of plotselinge slaapaanvallen, hartkloppingen, maagdarmklachten. Bij een te hoge dosering kunnen spierkrampen, onwillekeurige bewegingen en psychische bijwerkingen als verwardheid en hallucinaties voorkomen.

Tips m.b.t. deze bijwerkingen

Duizeligheid, met name bij te snel opstaan komt met name in het beginperiode voor en wordt veroorzaakt door een bloeddrukdaling. Zorg dat u vanuit een liggende of zittende positie niet te snel op staat. Evenals eventuele maagdarmklachten wordt dit na enkele dagen tot weken minder. In het begin van de behandeling kunnen onwillekeurige bewegingen en psychische klachten een teken zijn dat de dosering te hoog is. Bespreek dit met de arts, misschien dat de dosering aan de hand hiervan aangepast kan worden. Als u last heeft van plotse slaapaanvallen en slaperigheid overdag wees dan voorzichtig met auto besturen, mogelijk komt dit ook door een te hoge dosering.

02-05-2015