Medicatieveiligheid voor jou

Medicatieveiligheid voor jou

dossiers
Geef mening

Diabetes mellitus (Suikerziekte)

Heeft u diabetes, dan heeft u te veel glucose in uw bloed. Bij diabetes is er sprake van herhaaldelijk verhoogde bloedglucosewaarden (hyperglykemie).
Om diabetes te begrijpen, is het belangrijk om eerst meer te weten over het normale proces waarbij voedsel wordt afgebroken en door het lichaam gebruikt wordt voor energie. Verschillende dingen gebeuren wanneer het voedsel wordt verteerd:
 • Wanneer je eet zet het lichaam alle koolhydraten, suikers en zetmeel om in glucose. Glucose is een bron van brandstof voor alle cellen in het lichaam.
 • Een orgaan genaamd de alvleesklier maakt insuline aan. De rol van insuline is om glucose te verplaatsen uit de bloedstroom naar de spieren en vet-en levercellen, waar het kan worden gebruikt als brandstof.

Insuline is dus een hormoon dat geproduceerd wordt door de alvleesklier en die insuline zorgt ervoor dat de hoeveelheid glucose in het bloed constant blijft.
Bij iemand mét diabetes wordt er te weinig of geen insuline meer aangemaakt. Hierdoor wordt er geen glucose opgenomen in het lichaam en blijft er te veel glucose in het bloed.

Diabetes kan worden veroorzaakt door:
 • te weinig insuline: de alvleesklier maakt niet genoeg insuline aan en/of
 • insulineresistentie: de spieren en vet-en levercellen reageren niet normaal op insuline

Bloedglucosewaarden
Normaalgesproken schommelt het bloedsuikergehalte (bloedglucose) zo tussen de 4,0 en de 8,0 mmol/l.
Wanneer er middels laboratoriumonderzoek bloedglucosewaarden zijn bepaald (of een vingerprik waarbij de meter zelf omrekent naar laboratoriumwaarden) dan geldt:

Nuchter Niet nuchter
Normaal onder de 6,1 mmol/l onder de 7,8 mmol/l
Voorfase diabetes tussen 6,1 en 6,9 mmol/l
Diabetes boven de 6,9 mmol/l boven de 11 mmol/l


Verschillende typen diabetes:
Type 1 diabetes wordt meestal gediagnosticeerd bij kinderen en jonge volwassenen, en was voorheen bekend als jeugddiabetes. Bij type 1 diabetes is het lichaam plotseling niet meer in staat insuline te produceren.
Slechts 5-10% van de mensen met diabetes hebben deze vorm van de ziekte. Bij deze vorm van suikerziekte is het noodzakelijk om insuline toe te dienen. Met de hulp van insuline therapie en andere behandelingen, kunnen zelfs jonge kinderen met diabetes type 1 leren om hun conditie te beheren en een lang, gezond en gelukkig leven te hebben.

Type 2 diabetes komt veel vaker voor dan type 1. Het komt meestal voor op volwassen leeftijd, maar tegenwoordig worden ook jongeren steeds vaker gediagnosticeerd met dit type diabetes. De alvleesklier maakt niet genoeg insuline aan om de bloedsuikerspiegel normaal te houden, vaak omdat het lichaam als het ware steeds minder gevoelig is geworden voor insuline. Veel mensen met diabetes type 2 weten niet dat ze het hebben, terwijl het een ernstige aandoening betreft. Type 2 diabetes komt steeds vaker voor als gevolg van het toenemende overgewicht en gebrek aan lichaamsbeweging.

Zwangerschapsdiabetes is een hoge bloedsuikerspiegel die op enig moment tijdens de zwangerschap ontwikkelt bij een vrouw die niet eerder bekend is met diabetes. Vrouwen met zwangerschapsdiabetes lopen een verhoogd risico op type 2 diabetes en hart-en vaatziekten op latere leeftijd.

Risicofactoren voor type 2 diabetes zijn:
 • Ouder dan 45 jaar
 • Een ouder, broer of zus met diabetes
 • Zwangerschapsdiabetes of het baren van een baby van meer dan 9 pond
 • Hartziekte
 • Hoog cholesterolgehalte in het bloed
 • Zwaarlijvigheid
 • Niet genoeg beweging krijgen
 • Polycysteus ovarium syndroom (bij vrouwen)
 • Al bestaande verminderde glucosetolerantie
 • Sommige etnische groepen (met name Afro-Amerikanen, Indianen, Aziaten)

Diabetes wordt vaak niet herkend, omdat veel van de symptomen zo onschuldig lijken. Recente studies geven aan dat de vroege opsporing van diabetes en de behandeling ervan de kans op het ontwikkelen van complicaties rondom diabetes kan verlagen.
Uw huisarts kan de diagnose diabetes vrij snel vaststellen door een druppel bloed uit uw vinger te nemen. Via een bloedglucosemeter bepaalt hij vervolgens hoe hoog uw glucosespiegel is. Is die hoger dan 11 mmol/l (millimol per liter), dan wordt de test herhaald. Bij de tweede test mag u acht uur van te voren niet eten of drinken. Is de glucosewaarde bij die tweede meting hoger dan 6,0 mmol/l, dan is er sprake van diabetes.

Symptomen
Type 1 diabetes
 • vaak plassen
 • erge dorst
 • vaak honger
 • onverklaarbaar gewichtsverlies
 • vermoeidheid en prikkelbaarheid

Type 2 diabetes  
 • Een van de type 1 symptomen
 • Frequente infecties
 • Wazig zien
 • Wondjes / blauwe plekken die traag genezen
 • Tintelingen / gevoelloosheid in de handen / voeten
 • Terugkerende huid, tandvlees of blaasontsteking

Behandeling

Zelfmanagment
In normale omstandigheden kan de bloedsuikerspiegel variëren. Door onderstaande leefregels in acht te nemen kan de bloedsuikerspiegel worden beïnvloed.
 • regelmatig sporten
 • een evenwichtige voeding
 • niet roken
 • alcohol of frisdrank met mate
 • genoeg water drinken.

Laat uw bloedsuikerspiegel op gezette tijden controleren door uw behandelend arts. Daarnaast kan u zelf thuis gebruik maken van bloedglucosemeters Op deze manier kunt u controle houden over uw bloedsuikerspiegel.

Behandeling met medicijnen
Bij type 1 diabetes is voldoende beweging en een evenwichtig voedingspatroon natuurlijk belangrijk. Daarnaast wordt voor de behandeling van diabetes type 1 gebruik gemaakt van insulines. Deze insulines kunnen met behulp van een insulinepen (een klein injectiesysteempje), een insulinepomp of een inhalator toegediend worden. Om de bloedsuiker goed te kunnen regelen, zijn er verschillende soorten insulines. Zo is er insuline die snel in het bloed wordt opgenomen en die snel zijn werk doet. Deze insuline spuit je voor het eten in, zodat de bloedsuikerpiek na een maaltijd wordt opgevangen. Ook bestaan er insulines die langzaam worden opgenomen, die worden een tot twee keer per dag ingespoten zodat er continu een beetje bloedsuiker kan worden opgenomen in het lichaam.
Welke insulines geschikt zijn, is per persoon verschillend. Dit hangt vooral af van het gewicht, de voeding en de hoeveelheid en soort beweging.
Bij type 2 diabetes is gewichtsafname, een dieet en lichaamsbeweging zeer belangrijk. Gewichtsvermindering en lichaamsbeweging verhogen gevoeligheid voor insuline, waardoor de bloedsuiker beter gecontroleerd kan worden.
Wanneer deze methoden falen om de bloedsuikerspiegel te verlagen, kunnen pillen of tabletten ingezet worden. Als deze orale diabetesmiddelen onvoldoende in staat zijn de glucosespiegel in het bloed te verlagen is behandeling met insuline aangewezen.

Insulines
Er wordt onderscheid gemaakt in:
 • kort werkende insulines omvatten de producten met gewoon insuline erin of met insuline lispro, insuline ‘aspart’ of insuline glulisine
 • middellang werkende insulines bevatten isofaan insuline en kunnen gecombineerd worden met gewoon insuline, met insuline lispro of met insuline ‘aspart’
 • lang werkende insulines kunnen insuline detemir of insuline glargine bevatten.
Mix insulines bevatten een mengsel van kort en middellang werkende insulines

Tabletten voor diabetes
Er zijn vier groepen orale middelen voor de behandeling van type 2 diabetes.
 1. De eerste groep zijn medicamenten, die de afgifte van insuline door de alvleesklier bevorderen. Deze middelen stimuleren speciale receptoren ('vangarmpjes') op de buitenkant van de beta-cellen van de alvleesklier, die insuline produceren, en bevorderen op deze wijze de afgifte van insuline.
 2. Van de tweede groep van orale middelen is metformine het bekendst. Metformine remt de overmatige afgifte van glucose door de lever. Hierdoor daalt de bloedglucose en neemt de insulinegevoeligheid toe. En omdat metformine de glucoseafgifte remt van de lever bestaat er geen verhoogde kans op een hypo. De insulineafgifte wordt immers niet gestimuleerd. Het heeft een gunstig effect op de regulatie van de diabetes en vermindert de kans op complicaties.
 3. De derde groep orale middelen vertraagt de opname van glucose uit de darmen. Acarbose is hier onderdeel van. Dit middel remt een aantal enzymen, die koolhydraten afbreken in de darmen. Daardoor worden de koolhydraten, die we eten, minder snel afgebroken, komt er minder snel glucose vrij en wordt de glucose ook minder snel in het bloed opgenomen. In de praktijk wordt dit middel weinig gebruikt.
 4. De vierde groep is een nieuwe klasse van middelen, de zogenaamde thiazolidinediones (kortweg: TZD's). Ze worden ook wel insuline sensitizers genoemd omdat ze de insulineresistentie, de ongevoeligheid van de weefsels voor insuline, verminderen. De TZD's zorgen ervoor, dat via een ingewikkeld werkingsmechanisme vetten sneller naar de vetcellen getransporteerd worden. Tegelijkertijd wordt de gevoeligheid voor insuline verbeterd.

Hypo en Hyper
De bloedsuikerspiegel schommelt in de ideale situatie tussen de 4 en 8 mmol/l. De behandeling van diabetes is erop gericht om dit te bereiken. Van alles heeft invloed op de bloedsuiker: eten, drinken, sporten, stress en emoties, een griepje.
Daardoor kan het voorkomen dat tijdens de behandeling van diabetes u plotseling last kunt krijgen van een te lage of te hoge bloedsuikerspiegel. Te laag heet hypoglykemie (hypo), te hoog heet hyperglykemie (hyper).
Een enkele keer een hypo of een hyper hebben is niet erg. Gebeurt dat vaak, dan moet wellicht de behandeling worden aangepast.

Kenmerken Hypo
Onder de 4 mmol/l is er sprake van een hypoglykemie (een hypo).
Kenmerken van een hypo zijn:
 • hoofdpijn
 • zweten
 • trillen
 • duizeligheid
 • ongeconcentreerd zijn
 • moe
 • plotseling wisselend humeur
 • hongerig
Met druivensuiker, limonade met veel suiker en daarna een boterham brengt u het bloedsuikergehalte weer omhoog. Is iemand bewusteloos, dan kan glucose of glucagon worden ingespoten. Glucagon doet het tegenovergestelde van insuline, het zorgt ervoor dat de bloedsuiker omhoog gaat.

Kenmerken Hyper
Boven de 10 mmol/l is er sprake van een hyperglykemie (een hyper).
Kenmerken van een hyper zijn:
 • veel plassen
 • veel dorst hebben en houden
 • vermoeidheid
 • mogelijk plotselinge extreme humeurigheid
 • gevoel van algehele malaise
Het lichaam wil het teveel aan suiker in het bloed kwijtraken. Veel blijven drinken (maar niets zoets!) helpt daarbij.

5

Ozempic

30-05-2023 | Vrouw | 43
semaglutide
Niet in de lijst
Effectiviteit
Hoeveelheid bijwerkingen
Ernst bijwerkingen
Inname- / gebruiksgemak
Augustus 2022 begonnen met ozempic 0,25 mg . Dit omdat ik al jarenlang enorm worstel met overgewicht en uiteindelijk obesitas. Altijd zeer gezond gegeten en zo’n beetje alle diëten gevolgd die er zijn. Absoluut niet vol te houden om zo te leven. Volgens diëtiste moet ik minder dan 1000 calorieën eten om af te vallen gezien mijn trage metabolisme door alle diëten. Zeer scep[lees meer...]tisch begonnen met ozempic onder begeleiding van mijn huisarts en de dosis langzaam opgehoogd. Al snel merkte ik dat ik veel sneller verzadigd was en geen hongergevoel meer had. Nauwelijks bijwerkingen gehad, enkel heel soms diarree. Nu driekwartjaar verder en al 20 kilo kwijt zonder veel moeite. Ongelofelijk blij dat dit middel bestaat en ik eindelijk weer een gezond gewicht heb. Ik mag dan geen diabeet zijn maar met dit middel kan ik wel voorkomen dat ik dit krijg of andere gevaarlijke gevolgen van overgewicht. Hopelijk komt er snel meer van dit medicijn op de markt zodat iedereen hiervan gebruik kan maken !
2

Gliclazide

30-05-2023 | Vrouw | 75
gliclazide
Diabetes type 2
Effectiviteit
Hoeveelheid bijwerkingen
Ernst bijwerkingen
Inname- / gebruiksgemak

3

Ozempic

30-05-2023 | Vrouw | 37
semaglutide
Afslanken - overgewicht
Effectiviteit
Hoeveelheid bijwerkingen
Ernst bijwerkingen
Inname- / gebruiksgemak
Na op twee jaar bijna 20kg te zijn bijgekomen via een vriendin bij ozempic terecht gekomen. Ik heb twee jaar verschillende diëten gevolgd, trainde 4-6 dagen de week en dronk veel water en verloor niets in gewicht. Dus gestart met ozempic sinds een maand, de 0.25mg. Werken doet het wel, ondertussen de 4e week gestart en al 4kg kwijt. Maar de bijwerkingen zijn niet mis... En[lees meer...]orme last van de maag, hevige krampen, soms eet ik iets en duurt het 15min of het is er weer uit als diarree. Obstipatie is er dan ook nog eens bij, soms voor dagen. Futloos gezien eten een opgave geworden is en ik mezelf moet verplichten te eten. Sporten doe ik zelfs niet meer omdat ik de fut niet meer heb, mijn lijf voelt moe aan en ik voel me zwak. Ik zou normaal volgende week starten met de 0.50mg maar ik ga voorlopig de 0.25mg blijven nemen. Ik wil niet weten hoe mijn lijf gaat reageren als ik de dosis verhoog en ik val liever gestaag af dan alles in één keer. Ik zou zeggen ik raad het aan als je op deze manier gestaag wil afvallen en de bijwerkingen erbij wilt nemen. Ik zie dit als een duwtje in de rug om eindelijk richting mijn normaal gewicht te gaan. Ik ga het niet blijven neme op lange termijn, de bijwerkingen zijn te zwaar en het futloos gevoel is echt niet aangenaam.
2

Saxenda

29-05-2023 | Vrouw | 55
liraglutide
Niet in de lijst
Effectiviteit
Hoeveelheid bijwerkingen
Ernst bijwerkingen
Inname- / gebruiksgemak
De eerste weken geleidelijk opgebouwd naar maximale dosis. Had toen wel last van bijwerkingen. Teruggegaan in dosering.. Zit nu op 1,8. Maar voel geen enkel effect . Heb last van cravings en eetbuien. Ik overweeg nu helemaal te stoppen en dan opnieuw te starten.
1

Ozempic

26-05-2023 | Vrouw | 67
semaglutide
Diabetes type 2
Effectiviteit
Hoeveelheid bijwerkingen
Ernst bijwerkingen
Inname- / gebruiksgemak
Mijn bloedsuiker is nu perfect, ben gestopt met glycazide. Helaas is na 4 kilo te zijn afgevallen mijn overgewicht hetzelfde. Ik val niet verder af, ondanks dat ik aanzienlijk minder eet, (bijna) geen koolhydraten eet en voldoende beweeg en sport. Mijn eetlust is sterk verminderd, en iedere dag koken is een ware beproeving, want ik heb nergens zin in. Ik ben niet meer mis[lees meer...]selijk. Ik ga binnenkort met de diabetes arts toch maar alternatief bespreken.
4

Ozempic

24-05-2023 | Vrouw | 57
semaglutide
Afslanken - overgewicht
Effectiviteit
Hoeveelheid bijwerkingen
Ernst bijwerkingen
Inname- / gebruiksgemak

5

Saxenda

24-05-2023 | Vrouw | 62
liraglutide
Afslanken - overgewicht
Effectiviteit
Hoeveelheid bijwerkingen
Ernst bijwerkingen
Inname- / gebruiksgemak
Na de eerste 5 kg (van 85,5 naar 80,5) blijf ik hangen (nu 3 weken bezig, dosis 1,8). Toch zeer tevreden over de werking: geen cravings meer, kleinere porties zijn genoeg, niet die constante obsessie met eten zonder rem. Geen overdreven behoefte meer aan zoet en koolhydraten. Eigenlijk zoals het blijkbaar hoort te zijn. Bijwerkingen: lichte maag/darmproblemen in het begin[lees meer...], extra risico op verstopping, dus daar op letten. Prikken af en toe gevoelig en raak soms een bloedvaatje maar is verder geen probleem. Wordt vervolgd. Ben ook benieuwd of ik het moet blijven gebruiken. Dat wordt dan een hele dure geschiedenis.
4

Ozempic

22-05-2023 | Man | 61
semaglutide
Diabetes type 2
Effectiviteit
Hoeveelheid bijwerkingen
Ernst bijwerkingen
Inname- / gebruiksgemak
Ben in een halfjaar tijd afgevallen van 83 naar 75 kg. Is dat niet te veel in een half jaar? Gemiddelde suikers zijn goed, 46. Geen hypo's meer
2

Forxiga

21-05-2023 | Man | 79
dapagliflozine
Diabetes type 2
Effectiviteit
Hoeveelheid bijwerkingen
Ernst bijwerkingen
Inname- / gebruiksgemak
Ben in iets meer dan 3 maanden gebruik 10 kg afgevallen. Moet heel vaak plassen en steeds maar 100 cc
1

Lantus

20-05-2023 | Vrouw | 71
insuline glargine
Diabetes type 1
Effectiviteit
Hoeveelheid bijwerkingen
Ernst bijwerkingen
Inname- / gebruiksgemak
Ik gebruik al jaren Lantus, 1xdaags 15 ml, heb eigenlijk nooit geen klachten gehad over deze pen, maar heb er in een paar maand tijd al 4 weg kunnen gooien, halverwege valt er niet meer mee te spuiten, ik kan hem dan niet meer indrukken. Heel vervelend, misschien zijn er meer mensen met deze klachten? Groeten Joke
2

Saxenda

20-05-2023 | Man | 44
liraglutide
Niet in de lijst
Effectiviteit
Hoeveelheid bijwerkingen
Ernst bijwerkingen
Inname- / gebruiksgemak
Ik blijk heel gevoelig en kon met weinig afvallen maar ook met 0.6 mg voel ik af, maar had ik ook nog te veel bijwerkingen. Ook de vermoeidheid was vooral in de auto gevaarlijk vond ik.
5

Saxenda

18-05-2023 | Vrouw | 65
liraglutide
Afslanken - overgewicht
Effectiviteit
Hoeveelheid bijwerkingen
Ernst bijwerkingen
Inname- / gebruiksgemak
Ik ben precies 1 week gestart met Saxenda , was bang voor bijwerkingen als je alles leest, maar heb dus niets gehad. In het begin klein beetje hoofdpijn maar dat is normaal als je fel dieet….had ik indertijd ook met Keto . Heb dus ook echt al alles geprobeerd en was met Keto 6 jaar geleden van 89 kg naar 67 gegaan op 6 maanden tijd . Maar door omstandigheden ( overlijden [lees meer...]jong familielid) en dan COVID enz… alles terug bijgekomen. Ik had het karakter en de moed niet om terug te diëten….ondanks dat ik niet veel at , maar kon mijn dagelijkse wijntjes niet laten … Nu dus met Saxenda al van de eerste dag GEEN goesting in mijn wijntje en veel minder honger. Ik ben dus op 1 week 5,5 kg afgevallen !!!! Heb echt geen drang meer naar wijn, eet veel minder, slaap goed en heb veel meer energie. Ik moet wel zeggen dat ik echt wel kijk wat en hoeveel ik eet . Ik spuit tot nu toe de minimum dosis in en ben van plan om dat te blijven doen, vermits ik er mij goed bij voel en geen honger of goesting heb … Ik hoop dat het verder gaat lijk het bezig is . Ik ben er in alle geval tot nu toe SUPER tevreden van.
5

Saxenda

18-05-2023 | Vrouw | 37
liraglutide
Afslanken - overgewicht
Effectiviteit
Hoeveelheid bijwerkingen
Ernst bijwerkingen
Inname- / gebruiksgemak
Hallo allemaal,zelf heb ik saxenda gebruikt en ben in 3 maanden 10 kilo afgevallen.de pennen heb ik in Turkije gekocht die kan je zonder recept krijgen bij de apotheek.nu heb ik er geen meer .is er iemand die ze niet meer gebruikt en die ze wil doorverkopen?
2

Ozempic

14-05-2023 | Vrouw | 50
semaglutide
Diabetes type 2
Effectiviteit
Hoeveelheid bijwerkingen
Ernst bijwerkingen
Inname- / gebruiksgemak
Slikte veel pillen voor diabetes en moest 4x pd meten en evt. bijspuiten. Met ozempic zou ik de pillen ( 6 pd ) af kunnen bouwen en hoefde ik niet meer 4x pd te meten en bij te spuiten. Verder heb ik een bmi van 36 dus daarvoor ook ideaal. Heb 4 weken 0,25 mg gespoten en 2 weken 0,50. 10 kilo afgevallen. Maar ik functioneer totaal niet meer. Als ik al eten zie of ruik w[lees meer...]ordt ik onpasselijk. Ben ontzettend beroerd de hele dag. Hoewel ik nog niet heb hoeven braken heb ik dat gevoel wel de hele dag door. Zodanig dat ik de deur niet meer uit ga. Niks meer kan . Verbruik ca. 500 calorieën pd. En drink max 0.5 liter pd. Meer wil er niet in. Ik stop nu toch maar met ozempic. Is te allesbeheersend. Lig alleen nog maar op de bank en slaap ca15 a 16 uur pd. Alles is te veel en prikkels kan ik niet verdragen. De laatste prik zit nog in mijn systeem , maar zal er geen meer nemen.
5

Saxenda

14-05-2023 | Vrouw | 39
liraglutide
Afslanken - overgewicht
Effectiviteit
Hoeveelheid bijwerkingen
Ernst bijwerkingen
Inname- / gebruiksgemak
Na 1 maand reeds 5,5 kg kwijt. Dat is veel. Ik heb nauwelijks trek, en na een paar hapjes hoef ik niks meer. Vergis je niet: je moet zelf hard werken en gezonde keuzes maken. Met de slechtste ongezonde keuzes kun je nog steeds meer dan 2000 kcal binnen krijgen. Dus met heel gezonde keuzes zit je goed. Ik heb eindelijk het idee, na een strijd van 30 jaar met m’n gewicht, da[lees meer...]t m’n lichaam reageert zoals het lichaam van andere normale mensen reageert op eten: gewoon voldaan zijn. Ik ben nog nooit voldaan geweest na een normale maaltijd. Altijd trek. Ik snapte nooit hoe mensen het van 12 tot 18 uur uit hielden zonder eten. Of met alleen een snackje. Ik zat altijd na zo 3.5 uur niet eten tegen het plafond van de honger, m’n maag maakte lawaai, en ik werd chagrijnig en slap. Elk dieet van de wereld heb ik geprobeerd. Maar niks was duurzaam. Ik heb zelfs eens in een kliniek in Zwitserland gezeten om m’n overgewicht kwijt te raken. Daar ben ik vier keer flauwgevallen van de honger (niemand anders had dat). En ik was de hele dag boos en slap. Met Saxenda is dat niet. Ik volg wel een suikerloos dieet, en eet weinig koolhydraten, maar dat is zo goed vol te houden. De eerste dagen van een nieuwe dosis zijn altijd moeilijk. Dan heb ik moeite boven de 800kcal uit te komen. Maar ik zit nu standaard rond de 1100 en het werkt heel erg goed. Eindelijk is het een beetje normaal. Uit eten kan ook. Gewoon alleen maar een hoofdgerecht en een doggy bag vragen om de volgende dag nog lunch en avondeten van te eten. De prikjes zijn even wennen maar na een week deed ik het zonder erbij na te denken. Ik had erge hoofdpijn de eerste dagen. Ook verergert elke hogere dosis m’n angststoornis.
5

Ozempic

13-05-2023 | Vrouw | 43
semaglutide
Niet in de lijst
Effectiviteit
Hoeveelheid bijwerkingen
Ernst bijwerkingen
Inname- / gebruiksgemak
Ik heb heel mijn leven gewichtsproblemen gehad. Op mijn 22 was ik obees (110kg bij een lengte van 1,72M). Omdat ik door had dat diëten voor mij niet werkt zocht ik met mijn arts naar een oplossing. Ik heb 12 jaar een maagbandje gehad met de nodige problemen (veel overgeven, maar ik was wel mager 62kg). Ondanks alles voelde ik mij heel goed maar de bijwerkingen werden te ve[lees meer...]el dus ik besloot op mijn 34 jaar de maagband te laten weghalen. Jaren van bijkomen en diëten volgden. Mijn gewicht ging terug naar bijna 90kg. Zo kwam ik drie jaar geleden bij mijn endocrinoloog terecht. Door mijn verleden werd er een behandeling met Ozempic gestart. Dit werkte voor mij heel goed. De bijwerkingen in het begin was even wennen maar verdwenen na enkele weken. Ik viel af naar 72 kg. Mijn gewicht bleef bijna drie jaar stabiel. Zalig. De endocrinoloog besloot dat ik deze behandeling mag blijven volgen. Eindelijk ik had mijn gewicht op een haalbare manier onder controle. Voor het eerst in mijn leven was gewicht, eten geen dagelijkse issue meer, net zoals de weegschaal. Ik woog me nog amper 1 à 2 keer per maand. Enkele maanden geleden was hier in België Ozempic niet meer te verkrijgen als je geen diabetes hebt. Paniek. Ik heb ongeveer 2 maanden geen Ozempic genomen. Mijn gewicht nam terug toe. Wat mij opviel en duidelijk werd is dat ik van nature geen verzadigingsgevoel heb. Ik heb niet rap een vol gevoel bij het eten en het vol gevoel na het eten is rap verdwenen. Dus ik begon meer en meer te eten. Ik was wanhopig en de apotheek kon niets doen. Ik ben zelf op zoek gegaan naar een alternatief en kwam zo bij Sandexa. In samenspraak met dokter en apotheek ben ik deze week hiermee begonnen. Mijn instant volgevoel is zelfs met de laagste dosis van 0,6mg meteen terug. Ik ben terug aan het afvallen. Oef. Ik hoop snel terug op mijn 72kg te zitten. Voor mij is het duidelijk, dit medicijn alsook Ozempic helpen voor mij. Het is wel duur, maar op lange termijn is dit het zeker waard, want als ik terug obees wordt komen er vele andere kosten. En ik voel mij hier heel goed bij.
disclaimer  De reviews op deze pagina zijn door de gebruikers gegenereerd en vervolgens gelezen en aangepast alvorens goedkeuring, om zo te voldoen aan onze standaarden wat betreft een review voor een medicijn. Voor het delen van ervaringen is geen medische kennis noodzakelijk. Op deze manier geven de reviews alleen een beeld van de ervaring van de schrijvers en niet die van de eigenaar van deze website. Denk er aan dat de ervaringen kunnen verschillen van persoon tot persoon en dat u voor medisch advies altijd contact op moet nemen met uw arts of apotheker.
Terug naar het begin van de pagina